Spotkania z ekspertami w Raciborzu i Nysie

W środę 28 listopada odwiedziliśmy przepiękny Zamek Piastowski w Raciborzu, gdzie odbyło się spotkanie z ekspertami na temat korzyści dostarczanych mieszkańcom przez drzewa i krzewy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, Lasów Państwowych, organizacji samorządowych i nauczycieli. Przeprowadzono je w oparciu o technikę „mapowania partycypacyjnego”, czyli moderowanej dyskusji z ekspertami, z wykorzystaniem szczegółowej mapy gminy. Po kilkugodzinnej, owocnej dyskusji, udało się zebrać niezbędne informacje, dzięki którym będziemy mogli opracować mapę lokalizacji najważniejszych świadczeń ekosystemowych (w opinii lokalnych specjalistów). Za liczny udział i zaangażowanie, wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękujemy.

W czwartek (29 listopada 2018) w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyło się kolejne spotkanie z ekspertami na temat korzyści dostarczanych mieszkańcom przez drzewa i krzewy. Spotkanie dotyczyło miejsc ważnych dla społeczności gminy, ze względu na korzyści jakie dają dobra przyrody, takie jak rekreacja, ograniczenie hałasu, oczyszczanie powietrza, itd. Podczas kilkugodzinnego spotkania opartego na technice „mapowania partycypacyjnego”, czyli moderowanej dyskusji z ekspertami, z wykorzystaniem szczegółowej mapy gminy, przedyskutowaliśmy obszary ważne ekosystemowo dla mieszkańców gminy Nysa w grupie kilkunastu ekspertów reprezentujących różne instytucje.

Mapowanie eksperckie jest pierwszą częścią projektu „iTre-es”. W roku 2019 m.in. skierujemy do mieszkańców Raciborza i Nysy geoankietę na temat korzystania z drzew i krzewów, a w 2020 zaprosimy 40 wybranych mieszkańców do dwudniowej deliberacji na temat preferencji zarządzania drzewami i krzewami na terenach prywatnych.
Do zobaczenia!

Wizyta terenowa w Nysie i Raciborzu

Pierwszy wyjazd w teren za nami! Przeprowadziliśmy pilotaż geoankiety i zrobiliśmy dużo zdjęć, ale przede wszystkim spotkaliśmy się z przedstawicielami Urzędu
Miasta Racibórz oraz Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Nysie. Zapowiada się bardzo ciekawa współpraca! Za ciepłe przyjęcie i wszelkie cenne uwagi bardzo dziękujemy.

Więcej dowiesz się na naszym Facebooku

Pierwsze spotkanie z naszym Komitetem Doradczym

Jesteśmy po pierwszym spotkaniu z naszym Komitetem Doradczym w skład którego wchodzą: prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, Kierownik Zakładu Badań Klimatu i Zasobów Wodnych, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, pracownik Poczdamskiego Instytutu Badań nad Skutkami Klimatu, prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz
Leszek Kurek, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Prezentacja koncepcji i założeń projektu miała miejsce 7 czerwca w przepięknych okolicznościach przyrody w Wierzenicy. Dziękujemy naszym gospodarzom (Dwór Wierzenica), którzy umożliwili nam rozmowy w tak wyjątkowej lokalizacji! Teraz, gdy zostaliśmy wzbogaceni o konstruktywną krytykę i słowa wsparcia ze strony tak wybitnych specjalistów, pozostaje nam tylko wprowadzić niezbędne korekty i ruszyć do działania. A o konkretach przeczytacie już niebawem!

Nasze abstrakty zostały przyjęte na konferencję! – 5th Scientific Symposium „Ecosystem services in transdisciplinary approach”

Przyjęte referaty – 5th Scientific Symposium „Ecosystem services in transdisciplinary approach” – ECOSERV 2018:

  1. The Wind in the Willows – consequences of an institutional change regarding restrictions imposed on decisions concerning private goods, for a case of ecosystem services provided by trees.
    Autorzy: Matczak Piotr, Chmielewski Piotr, Hawryło Paweł, Mączka Krzysztof, Szostak Marta, Wysocka Patrycja, Wężyk Piotr, Zięba-Kulawik Karolina
  2. Legal change as a natural experiment: The effects of changing regulations for ecosystem services provided by trees.
    Autorzy: Piotr Matczak, Piotr Wężyk, Patrycja Wysocka, Krzysztof Mączka