Zespół

W skład zespołu badawczego projektu iTre-es wchodzą następujące osoby:

Kierownik projektu

dr hab. Piotr Matczak, Kierownik Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Zespół naukowy

Ekspert w zakresie zobrazowań satelitarnych i lotniczego skanowania laserowego:
dr hab. inż. Piotr Wężyk, Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Ekspert z dziedziny nauk społecznych:
mgr Krzysztof Mączka, Zakład Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Ekspert GIS w zakresie analiz przestrzennych i wizualizacji:
mgr inż. Patrycja Przewoźna, Zakład Geoinformacji, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Ekspert ds. lokalnych uwarunkowań prawnych:
mgr Piotr Chmielewski, Zakład Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Doktorant – stypendium naukowe:
mgr inż. Paweł Hawryło, Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


Doktorantka – stypendium naukowe:
mgr inż. arch. kraj. Karolina Zięba-Kulawik, Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Stypendium naukowe:
Marcin Mielewczyk, Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistycze i Społeczne na kierunku wiodącym etnologia, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Doktorant – stypendium naukowe:
mgr inż. Adam Inglot, Katedra Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska


 

Komitet Doradczy

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, Kierownik Zakładu Badań Klimatu i Zasobów Wodnych, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, pracownik Poczdamskiego Instytutu Badań nad Skutkami Klimatu.

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Leszek Kurek, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.