Zespół

W skład zespołu badawczego projektu iTre-es wchodzą następujące osoby:

Kierownik projektu

dr hab. Piotr Matczak, Kierownik Zakładu Studiów nad Dynamiką Społeczną,
Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Zespół naukowy

Ekspert w zakresie zobrazowań satelitarnych i lotniczego skanowania laserowego:
dr hab. inż. Piotr Wężyk, Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


Ekspert z dziedziny nauk społecznych:
dr Krzysztof Mączka, Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Ekspert GIS w zakresie analiz przestrzennych i wizualizacji:
dr inż. Patrycja Przewoźna, Zakład Geoinformacji, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.


Ekspert w zakresie prawa krajowego:
dr Katarzyna Witkowska-Rozpara Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski.


Ekspert ds. planów lokalnych:
mgr inż. Weronika Warachowska Zakład Geoinformacji, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Stypendium naukowe:
dr inż. Paweł Hawryło, Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


Doktorantka – stypendium naukowe:
mgr inż. arch. kraj. Karolina Zięba-Kulawik, Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi,
Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


Stypendium naukowe:
mgr Marcin Mielewczyk, Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistycze i Społeczne,
Instytut Antropologii i Etnologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Doktorant – stypendium naukowe:
dr inż. Adam Inglot, Katedra Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Politechnika Gdańska


 

Komitet Doradczy

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Leszek Kurek, Z-ca Dyrektora, Zakład Lasów Poznańskich.