Team

The iTre-es project research team is made up of the following members:

Principal investigator

dr hab. Piotr Matczak, Head of Department for the Study of Social Dynamics,
Faculty of Sociology, Adam Mickiewicz University in Poznan.

 

Team members

Satellite imagery and airborne laser scanning:
dr hab. inż. Piotr Wężyk, Department of Forest Resources Management,
Faculty of Forestry, University of Agriculture in Krakow.


Social science investigator:
dr Krzysztof Mączka, Department for the Study of Social Dynamics,
Faculty of Sociology, Adam Mickiewicz University in Poznan.


GIS expert (spatial analysis and visualization):
dr inż. Patrycja Przewoźna, Department of Geoinformation, Faculty of Geographical and Geological Sciences, Adam Mickiewicz University in Poznan.


National law expert:
dr Katarzyna Witkowska-Rozpara Chair of Criminology and Criminal Policy, Institute for Social Prevention and Resocialisation, Faculty of Applied Social Science and Resocialisation, University of Warsaw.


Local plans expert:
mgr inż. Weronika Warachowska Department of Geoinformation, Institute of Geoecology and Geoinformation, Adam Mickiewicz University in Poznan.


Doctoral researcher:
dr inż. Paweł Hawryło, Department of Forest Resources Management, Faculty of Forestry, University of Agriculture in Krakow.


Doctoral researcher:
mgr inż. arch. kraj. Karolina Zięba-Kulawik, Department of Forest Resources Management, Faculty of Forestry, University of Agriculture in Krakow /
Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER).


Researcher:
mgr Marcin Mielewczyk, Interdisciplinary Individual Humanistic and Social Studies,
Institute of Anthropology and Ethnology, Faculty of Anthropology and Cultural Science,
Adam Mickiewicz University in Poznan.


Doctoral researcher:
dr inż. Adam Inglot, Department of Geodesy, Faculty of Civil
and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology.


 

Advisory Committee

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Leszek Kurek, Z-ca Dyrektora, Zakład Lasów Poznańskich.