Team

The iTre-es project research team is made up of the following members:

Principal investigator

dr hab. Piotr Matczak, Head of Department of Local and Regional Communities Research, Institute of Sociology, Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University in Poznań.

 

Team members

Satellite imagery and airborne laser scanning:
dr hab. inż. Piotr Wężyk, Department of Forest Management, Geomatics and Forest Economics, Institute of Forest Resources Management, Faculty of Forestry, University of Agriculture in Krakow.


Social science investigator:
mgr Krzysztof Mączka, Department of Local and Regional Communities Research, Institute of Sociology, Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University in Poznań.


GIS expert (spatial analysis and visualization):
mgr inż. Patrycja Przewoźna, Department of Geoinformation, Institute of Geoecology and Geoinformation, Adam Mickiewicz University in Poznań


Law/local plans expert:
mgr Piotr Chmielewski, Department of Local and Regional Communities Research, Institute of Sociology, Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University in Poznań.


Doctoral researcher:
mgr inż. Paweł Hawryło, Department of Forest Management, Geomatics and Forest Economics, Institute of Forest Resources Management, Faculty of Forestry, University of Agriculture in Krakow.


Doctoral researcher:
mgr inż. arch. kraj. Karolina Zięba-Kulawik, Department of Forest Management, Geomatics and Forest Economics, Institute of Forest Resources Management, Faculty of Forestry, University of Agriculture in Krakow.


Researcher:
Marcin Mielewczyk, Interdisciplinary Individual Humanistic and Social Studies leading studies in ethnology, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of History, Adam Mickiewicz University in Poznań.


Doctoral researcher:
mgr inż. Adam Inglot, Department of Geodesy, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology


 

Advisory Committee

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, Kierownik Zakładu Badań Klimatu i Zasobów wodnych, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, pracownik Poczdamskiego Instytutu Badań nad Skutkami Klimatu.

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Leszek Kurek, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.