Harmonogram

Plan badań projektu iTre-es obejmuje następujące kroki:

  1. Wybór gmin do analizy.
  2. Ekspercka identyfikacja świadczeń ekosystemowych zapewnianych przez drzewa.
  3. Określenie liczebności drzew oraz ich udziału w użytkowaniu/pokryciu terenu.
  4. Atrybucja świadczeń ekosystemowych do drzew na podstawie danych LiDAR.
  5. Wycena świadczeń ekosystemowych zapewnianych przez drzewa dokonana przez mieszkańców.
  6. Analiza uwarunkowań prawnych i instytucjonalnych dotyczących drzew.
  7. Ocena dynamiki świadczeń ekosystemowych zapewnianych przez drzewa (w tym wpływu zmian legislacyjnych w 2017 r.).
  8. Wielokryterialna analiza przestrzenna dotycząca świadczeń ekosystemowych zapewnianych przez drzewa.
  9. Preferencje dotyczące zarządzania publicznego i restrykcji związanych z podejmowaniem decyzji odnoszących się do dóbr prywatnych (wycinka drzew).
  10. Informowanie i propagowanie wyników.

 

Relacje pomiędzy poszczególnymi zadaniami badawczymi w projekcie