Kolejne osoby w naszym zespole! – wyniki postępowania rekrutacyjnego

Wyniki postępowania konkursowego o przyznanie stypendium naukowego w ramach projektu badawczego „Wpływ zmian instytucjonalnych na świadczenia ekosystemów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy”.

  • mgr inż. Adam Inglot
  • Marcin Mielewczyk