Zespół badawczy iTre-es wzbogacił się o dwóch nowych doktorantów – wyniki postępowania rekrutacyjnego

Wyniki postępowania konkursowego o przyznanie stypendium naukowego w ramach projektu badawczego „Wpływ zmian instytucjonalnych na świadczenia ekosystemów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy”.

  • mgr inż. Paweł Hawryło
  • mgr inż. Karolina Zięba-Kulawik