Spotkania z ekspertami w Raciborzu i Nysie

W środę 28 listopada odwiedziliśmy przepiękny Zamek Piastowski w Raciborzu, gdzie odbyło się spotkanie z ekspertami na temat korzyści dostarczanych mieszkańcom przez drzewa i krzewy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, Lasów Państwowych, organizacji samorządowych i nauczycieli. Przeprowadzono je w oparciu o technikę „mapowania partycypacyjnego”, czyli moderowanej dyskusji z ekspertami, z wykorzystaniem szczegółowej mapy gminy. Po kilkugodzinnej, owocnej dyskusji, udało się zebrać niezbędne informacje, dzięki którym będziemy mogli opracować mapę lokalizacji najważniejszych świadczeń ekosystemowych (w opinii lokalnych specjalistów). Za liczny udział i zaangażowanie, wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękujemy.

W czwartek (29 listopada 2018) w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyło się kolejne spotkanie z ekspertami na temat korzyści dostarczanych mieszkańcom przez drzewa i krzewy. Spotkanie dotyczyło miejsc ważnych dla społeczności gminy, ze względu na korzyści jakie dają dobra przyrody, takie jak rekreacja, ograniczenie hałasu, oczyszczanie powietrza, itd. Podczas kilkugodzinnego spotkania opartego na technice „mapowania partycypacyjnego”, czyli moderowanej dyskusji z ekspertami, z wykorzystaniem szczegółowej mapy gminy, przedyskutowaliśmy obszary ważne ekosystemowo dla mieszkańców gminy Nysa w grupie kilkunastu ekspertów reprezentujących różne instytucje.

Mapowanie eksperckie jest pierwszą częścią projektu „iTre-es”. W roku 2019 m.in. skierujemy do mieszkańców Raciborza i Nysy geoankietę na temat korzystania z drzew i krzewów, a w 2020 zaprosimy 40 wybranych mieszkańców do dwudniowej deliberacji na temat preferencji zarządzania drzewami i krzewami na terenach prywatnych.
Do zobaczenia!