Urban Forestry Days

Wyniki naszych badań trafiają do coraz szerszego grona ekspertów. Mieliśmy ostatnio przyjemność je zaprezentować na międzynarodowej konferencji Urban Forestry Days organizowanej w dniach 23-24 marca 2021.

Na konferencji zaprezentowaliśmy dwa video-postery:

Więcej o samej konferencji mogą Państwo przeczytać pod linkiem.

Zachęcamy również do śledzenia nowej zakładki, która pojawiła się na stronie – publikacje. Będą się na niej ukazywać wszystkie artykuły, które powstały w wyniku prowadzonych przez nas badań.

Znaczenie drzew w dużych miastach

1Mimo pandemii, działamy dalej – tym razem realizujemy badania ankietowe na Gdańska i Poznania.  Chcemy zbadać jak mieszkańcy tych miast postrzegają korzyści dostarczane przez drzewa. Wyniki mają pomóc w gospodarowaniu terenami zielonymi i w dopasowaniu ich do potrzeb mieszkańców oraz pomóc w znalezieniu rozwiązań dzięki którym ochrona środowiska i wycinka drzew będą zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.

W ramach badania mającego wskazać dostarczane przez drzewa korzyści i miejsca ich oddziaływania chcemy przeprowadzić wśród mieszkańców „geoankietę”. Jest to ankieta internetowa z użyciem mapy miasta na której wskazać można miejsca gdzie znajdują się cenne drzewa bądź skwery a także obszary na których potrzebne są nowe tereny zielone.

Chcielibyśmy aby w badaniu wzięło udział  jak najwięcej mieszkańców Gdańska i by wskazali korzyści jakie czerpią z drzew na gruntach publicznych i prywatnych. Ankieta jest dostępna pod adresem drzewa.geoankieta.pl.

Q-deliberacja odwołana!

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni odwołać spotkania planowane w dniach 17-18 marca br. dla mieszkańców gminy Nysa i 19-20 marca br. dla mieszkańców gminy Racibórz nt. Wycinać drzewa czy nie? Kiedy można? – Kiedy trzeba? – Kiedy nie wolno?

Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że Rektor Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza wydał w dniu 11.03.2020 zarządzenie, w którym nakazuje odwołanie wszelkich imprez i wyjazdów.

Przepraszamy za kłopot. Staraliśmy się utrzymać uzgodniony termin, lecz ze względów bezpieczeństwa musimy respektować istniejące regulacje.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że spotkanie będziemy organizować ponownie, gdy tylko sytuacja na to pozwoli. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie Państwo odpowiedzieć pozytywnie na nasze ponowne zaproszenie. Pozwolimy sobie skontaktować się w tej sprawie, gdy będziemy w stanie powiedzieć coś więcej o realnym nowym terminie wydarzenia.

Rozpoczęliśmy badanie opinii mieszkańców Raciborza i Nysy!

To, że drzewa dostarczają nam wymiernych korzyści nie budzi większych wątpliwości, ale to które z tych korzyści są dostrzegane i wykorzystywane przez mieszkańców konkretnych wspólnot lokalnych stanowi wielki znak zapytania. Ufamy, że badania z zastosowaniem interaktywnej mapy (geoankiety) wykonanej z pomocą firmy Heksagon usługi badawcze Michał Czepkiewicz rzucą trochę światła w tym zakresie.

W Raciborzu realizowany jest obecnie pierwszy etap badań – zachęcenie do wzięcia udziału w ankietyzacji poprzez zaproszenia bezadresowe rozesłane do mieszkańców gminy.

W Nysie natomiast geoankieta promowana jest obecnie z pomocą mediów i social meditów (pisała o nas m.in. Nowa Trybuna Opolska oraz portal „I love Nysa”), a w minonym weekend byliśmy również na Dniach Nysy, by osobiście zaprosić mieszkańców do wzięcia udziału w badaniu.

Każdy mieszkaniec Raciborza i Nysy może wziąć udział w badaniu. Wystarczy wejść na stronę i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących korzyści dostarczanych przez drzewa i krzewy na terenie każdej z ww. gmin:

drzewa.geoankieta.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu – opinia każdego respondenta jest dla nas tak samo ważna!