Znaczenie drzew w dużych miastach

1Mimo pandemii, działamy dalej – tym razem realizujemy badania ankietowe na Gdańska i Poznania.  Chcemy zbadać jak mieszkańcy tych miast postrzegają korzyści dostarczane przez drzewa. Wyniki mają pomóc w gospodarowaniu terenami zielonymi i w dopasowaniu ich do potrzeb mieszkańców oraz pomóc w znalezieniu rozwiązań dzięki którym ochrona środowiska i wycinka drzew będą zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.

W ramach badania mającego wskazać dostarczane przez drzewa korzyści i miejsca ich oddziaływania chcemy przeprowadzić wśród mieszkańców „geoankietę”. Jest to ankieta internetowa z użyciem mapy miasta na której wskazać można miejsca gdzie znajdują się cenne drzewa bądź skwery a także obszary na których potrzebne są nowe tereny zielone.

Chcielibyśmy aby w badaniu wzięło udział  jak najwięcej mieszkańców Gdańska i by wskazali korzyści jakie czerpią z drzew na gruntach publicznych i prywatnych. Ankieta jest dostępna pod adresem drzewa.geoankieta.pl.