News

First meeting with our Advisory Committee

We have finally met with our Advisory Committee. The Committee consists of prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, Kierownik Zakładu Badań Klimatu i Zasobów Wodnych, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, pracownik Poczdamskiego Instytutu Badań nad Skutkami Klimatu, prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych and
Leszek Kurek, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

The presentation of the project assumptions took place on 7th June close to the nature in Wierzenica. We would like to thank our hosts (Dwór Wierzenica) for their hospitality and for providing such a wonderful site.
With the feedback and support from the Advisory Committee, we are implementing needed adjustments to the project. You will hear about the details soon!

Our oral presentations have been accepted! – 5th Scientific Symposium “Ecosystem services in transdisciplinary approach” – ECOSERV 2018

Accepted oral presentations – 5th Scientific Symposium “Ecosystem services in transdisciplinary approach” – ECOSERV 2018:

  1. The Wind in the Willows – consequences of an institutional change regarding restrictions imposed on decisions concerning private goods, for a case of ecosystem services provided by trees.
    Authors: Matczak Piotr, Chmielewski Piotr, Hawryło Paweł, Mączka Krzysztof, Szostak Marta, Wysocka Patrycja, Wężyk Piotr, Zięba-Kulawik Karolina
  2. Legal change as a natural experiment: The effects of changing regulations for ecosystem services provided by trees.
    Authors:  Piotr Matczak, Piotr Wężyk, Patrycja Wysocka, Krzysztof Mączka

 

Page 1 Page 2