Kolejne spotkanie z Komitetem Doradczym

W tym roku przyszedł czas na drugie spotkanie z Komitetem Doradczym naszego projektu w skład którego wchodzą: prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, Kierownik Zakładu Badań Klimatu i Zasobów Wodnych, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, pracownik Poczdamskiego Instytutu Badań nad Skutkami Klimatu,
prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, oraz Leszek Kurek, Zastępca Dyrektora Zakładu Lasów Poznańskich.

Dyskusja nad wynikami dotychczas przeprowadzonych badań oraz o planach na dalsze etapy projektu miała miejsce 19 września w równie pięknych, jak w zeszłym roku, okolicznościach przyrody. W tym roku gościliśmy w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku i mogliśmy podziwiać tamtejsze arboretum. Teraz, gdy zostaliśmy wzbogaceni o konstruktywną krytykę i słowa wsparcia ze strony tak wybitnych specjalistów, pozostaje nam tylko wprowadzić niezbędne korekty i ruszyć do działania. O wynikach kolejnych badań w ramach projektu przeczytacie w następnych aktualnościach!