Aktualności

Q-deliberacja – podanie terminu spotkania

Szanowni Państwo,

spotkanie pt. Wycinać drzewa czy nie? Kiedy można? – Kiedy trzeba? – Kiedy nie wolno? dla mieszkańców gminy Nysa i miasta Racibórz odbędzie się w dniach 15-16 września (Nysa) oraz 17-18 września (Racibórz).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 727-613-008 lub mailowo, na adres marcin.mielewczyk@interia.pl

Znaczenie drzew w dużych miastach

1Mimo pandemii, działamy dalej – tym razem realizujemy badania ankietowe na Gdańska i Poznania.  Chcemy zbadać jak mieszkańcy tych miast postrzegają korzyści dostarczane przez drzewa. Wyniki mają pomóc w gospodarowaniu terenami zielonymi i w dopasowaniu ich do potrzeb mieszkańców oraz pomóc w znalezieniu rozwiązań dzięki którym ochrona środowiska i wycinka drzew będą zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.

W ramach badania mającego wskazać dostarczane przez drzewa korzyści i miejsca ich oddziaływania chcemy przeprowadzić wśród mieszkańców „geoankietę”. Jest to ankieta internetowa z użyciem mapy miasta na której wskazać można miejsca gdzie znajdują się cenne drzewa bądź skwery a także obszary na których potrzebne są nowe tereny zielone.

Chcielibyśmy aby w badaniu wzięło udział  jak najwięcej mieszkańców Gdańska i by wskazali korzyści jakie czerpią z drzew na gruntach publicznych i prywatnych. Ankieta jest dostępna pod adresem drzewa.geoankieta.pl.

Q-deliberacja – ogłoszenie wrześniowego terminu

Szanowni Państwo,

spotkanie pt. Wycinać drzewa czy nie? Kiedy można? – Kiedy trzeba? – Kiedy nie wolno? dla mieszkańców gminy Nysa i miasta Racibórz odbędzie się najprawdopodobniej w pierwszej połowie września 2020 r. 

Taki termin wskazujemy ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia oraz obowiązujące rozporządzenia administracji państwowej oraz Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Potwierdzamy, że spotkanie się odbędzie, a w kwestii podania dokładnego terminu wrześniowego spotkania będziemy kontaktować się z uczestnikami na początku sierpnia 2020 r. 

Q-deliberacja – utrzymanie stanu zawieszenia

Szanowni Państwo,

informujemy, że nie znamy jeszcze nowego terminu spotkania pierwotnie planowanego w dniach 17-18 marca br. dla mieszkańców gminy Nysa i 19-20 marca br. dla mieszkańców gminy Racibórz nt. Wycinać drzewa czy nie? Kiedy można? – Kiedy trzeba? – Kiedy nie wolno?

Mimo, że wraz z początkiem maja została zniesiona część rządowych obostrzeń, w tym dotyczących funkcjonowania hoteli, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rozporządzenia Rektora wstrzymują organizację wszelkich wydarzeń do końca maja.

Na chwilę obecną nie możemy więc podać nowego terminu spotkania, lecz potwierdzamy, że spotkanie na pewno się odbędzie i będziemy o tym fakcie informować najszybciej jak to będzie możliwe.

Q-deliberacja odwołana!

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni odwołać spotkania planowane w dniach 17-18 marca br. dla mieszkańców gminy Nysa i 19-20 marca br. dla mieszkańców gminy Racibórz nt. Wycinać drzewa czy nie? Kiedy można? – Kiedy trzeba? – Kiedy nie wolno?

Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że Rektor Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza wydał w dniu 11.03.2020 zarządzenie, w którym nakazuje odwołanie wszelkich imprez i wyjazdów.

Przepraszamy za kłopot. Staraliśmy się utrzymać uzgodniony termin, lecz ze względów bezpieczeństwa musimy respektować istniejące regulacje.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że spotkanie będziemy organizować ponownie, gdy tylko sytuacja na to pozwoli. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie Państwo odpowiedzieć pozytywnie na nasze ponowne zaproszenie. Pozwolimy sobie skontaktować się w tej sprawie, gdy będziemy w stanie powiedzieć coś więcej o realnym nowym terminie wydarzenia.

Czy właściciel powinien mieć prawo wycinać drzewa na swoim terenie – dyskusja z mieszkańcami miasta Racibórz

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta Racibórz do wzięcia udziału w dyskusji na temat możliwości wycinki drzew na terenach prywatnych. Spotkanie odbędzie się w dniach 19-20 marca
w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej –
www.gorzelanny.pl.

Za udział w spotkaniu oferujemy Państwu:

  • Wynagrodzenie w kwocie 300 zł brutto
  • Bezpłatny transport (Racibórz-Pokrzywna, Pokrzywna-Racibórz)
  • Bezpłatny nocleg w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej
  • Bezpłatne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe)
  • Bezpłatne kręgle dla chętnych

Udział w spotkaniu wymaga jedynie gotowości do dzielenia się swoimi doświadczeniami.
Nie wymaga natomiast żadnej specjalistycznej wiedzy lub umiejętności.

Skrócony plan spotkania wygląda następująco:

19 marca (czwartek):
8:30 Wyjazd z Raciborza do Hotelu Gorzelanny
11:00-17:00 Wypełnienie ankiety, obiad, dyskusje
18:00 Wspólna kolacja + kręgle dla chętnych

20 marca (piątek):
8:00 Śniadanie
9:30 Wypełnienie ankiety
11:00 Podsumowanie spotkania
12:00 Powrót do Raciborza

W celu zgłoszenia prosimy Państwa o kontakt z p. Marcinem Mielewczykiem w wybrany sposób do 28 lutego:

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu badawczego “iTre-es” dotyczącego znaczenia drzew w życiu lokalnych społeczności. Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy współpracy Urzędu Miasta Racibórz oraz
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Czy właściciel powinien mieć prawo wycinać drzewa na swoim terenie – dyskusja z mieszkańcami gminy Nysa

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich gminy Nysa do wzięcia udziału w dyskusji na temat możliwości wycinki drzew na terenach prywatnych. Spotkanie odbędzie się w dniach 17-18 marca
w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej – 
www.gorzelanny.pl.

Za udział w spotkaniu oferujemy Państwu:

  • Wynagrodzenie w kwocie 300 zł brutto
  • Bezpłatny transport (Nysa-Pokrzywna, Pokrzywna-Nysa)
  • Bezpłatny nocleg w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej
  • Bezpłatne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe)
  • Bezpłatne kręgle dla chętnych

Udział w spotkaniu wymaga jedynie gotowości do dzielenia się swoimi doświadczeniami.
Nie wymaga natomiast żadnej specjalistycznej wiedzy lub umiejętności.

Skrócony plan spotkania wygląda następująco:

17 marca (wtorek):
8:30 Wyjazd z Nysy do Hotelu Gorzelanny
11:00-17:00 Wypełnienie ankiety, obiad, dyskusje
18:00 Wspólna kolacja + kręgle dla chętnych

18 marca (środa):
8:00 Śniadanie
9:30 Wypełnienie ankiety
11:00 Podsumowanie spotkania
12:00 Powrót do Nysy

W celu zgłoszenia prosimy Państwa o kontakt z p. Marcinem Mielewczykiem w wybrany sposób do 28 lutego:

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu badawczego “iTre-es” dotyczącego znaczenia drzew w życiu lokalnych społeczności. Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy współpracy Gminy Nysa, Starostwa Powiatowego w Nysie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Kolejne spotkanie z Komitetem Doradczym

W tym roku przyszedł czas na drugie spotkanie z Komitetem Doradczym naszego projektu w skład którego wchodzą: prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, Kierownik Zakładu Badań Klimatu i Zasobów Wodnych, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, pracownik Poczdamskiego Instytutu Badań nad Skutkami Klimatu,
prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, oraz Leszek Kurek, Zastępca Dyrektora Zakładu Lasów Poznańskich.

Dyskusja nad wynikami dotychczas przeprowadzonych badań oraz o planach na dalsze etapy projektu miała miejsce 19 września w równie pięknych, jak w zeszłym roku, okolicznościach przyrody. W tym roku gościliśmy w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku i mogliśmy podziwiać tamtejsze arboretum. Teraz, gdy zostaliśmy wzbogaceni o konstruktywną krytykę i słowa wsparcia ze strony tak wybitnych specjalistów, pozostaje nam tylko wprowadzić niezbędne korekty i ruszyć do działania. O wynikach kolejnych badań w ramach projektu przeczytacie w następnych aktualnościach!

Rozpoczęliśmy badanie opinii mieszkańców Raciborza i Nysy!

To, że drzewa dostarczają nam wymiernych korzyści nie budzi większych wątpliwości, ale to które z tych korzyści są dostrzegane i wykorzystywane przez mieszkańców konkretnych wspólnot lokalnych stanowi wielki znak zapytania. Ufamy, że badania z zastosowaniem interaktywnej mapy (geoankiety) wykonanej z pomocą firmy Heksagon usługi badawcze Michał Czepkiewicz rzucą trochę światła w tym zakresie.

W Raciborzu realizowany jest obecnie pierwszy etap badań – zachęcenie do wzięcia udziału w ankietyzacji poprzez zaproszenia bezadresowe rozesłane do mieszkańców gminy.

W Nysie natomiast geoankieta promowana jest obecnie z pomocą mediów i social meditów (pisała o nas m.in. Nowa Trybuna Opolska oraz portal „I love Nysa”), a w minonym weekend byliśmy również na Dniach Nysy, by osobiście zaprosić mieszkańców do wzięcia udziału w badaniu.

Każdy mieszkaniec Raciborza i Nysy może wziąć udział w badaniu. Wystarczy wejść na stronę i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących korzyści dostarczanych przez drzewa i krzewy na terenie każdej z ww. gmin:

drzewa.geoankieta.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu – opinia każdego respondenta jest dla nas tak samo ważna!

 

Spotkania z ekspertami w Raciborzu i Nysie

W środę 28 listopada odwiedziliśmy przepiękny Zamek Piastowski w Raciborzu, gdzie odbyło się spotkanie z ekspertami na temat korzyści dostarczanych mieszkańcom przez drzewa i krzewy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, Lasów Państwowych, organizacji samorządowych i nauczycieli. Przeprowadzono je w oparciu o technikę „mapowania partycypacyjnego”, czyli moderowanej dyskusji z ekspertami, z wykorzystaniem szczegółowej mapy gminy. Po kilkugodzinnej, owocnej dyskusji, udało się zebrać niezbędne informacje, dzięki którym będziemy mogli opracować mapę lokalizacji najważniejszych świadczeń ekosystemowych (w opinii lokalnych specjalistów). Za liczny udział i zaangażowanie, wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękujemy.

W czwartek (29 listopada 2018) w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyło się kolejne spotkanie z ekspertami na temat korzyści dostarczanych mieszkańcom przez drzewa i krzewy. Spotkanie dotyczyło miejsc ważnych dla społeczności gminy, ze względu na korzyści jakie dają dobra przyrody, takie jak rekreacja, ograniczenie hałasu, oczyszczanie powietrza, itd. Podczas kilkugodzinnego spotkania opartego na technice „mapowania partycypacyjnego”, czyli moderowanej dyskusji z ekspertami, z wykorzystaniem szczegółowej mapy gminy, przedyskutowaliśmy obszary ważne ekosystemowo dla mieszkańców gminy Nysa w grupie kilkunastu ekspertów reprezentujących różne instytucje.

Mapowanie eksperckie jest pierwszą częścią projektu „iTre-es”. W roku 2019 m.in. skierujemy do mieszkańców Raciborza i Nysy geoankietę na temat korzystania z drzew i krzewów, a w 2020 zaprosimy 40 wybranych mieszkańców do dwudniowej deliberacji na temat preferencji zarządzania drzewami i krzewami na terenach prywatnych.
Do zobaczenia!

Page 1 Page 2 Page 3